nieruchomosci

Administrowanie nieruchomościami – na czym polega?

Coraz bardziej rozwijający się przemysł budowlany i usługi z nim związane skłaniają większą liczbę przedsiębiorców do skorzystania z profesjonalnego wsparcia zewnętrznych firm w zakresie administrowania i zarządzania ich własnością. Jest to bardzo dobra decyzja, które pozwala na zdjęcie z barków właścicieli większości związanych z nieruchomością obowiązków. Ponadto gwarantuje osiągnięcie dobrych efektów współpracy pomiędzy firmą a osobą odpowiadającą za daną nieruchomość. Na czym tak naprawdę polega administrowanie nieruchomościami? Podpowiadamy.

Czym jest i jakie obowiązki obejmuje administrowanie nieruchomościami?

Administrowanie nieruchomościami w Gdańsku obejmuje załatwianie wszelkich bieżących spraw, które powiązane są z obsługą nieruchomości oraz dbanie o utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym oraz wizualnym. Dotyczą między innymi napraw wszelkich awarii czy utrzymywania czystości w obrębie nieruchomości oraz należących do niej terenów. Nie można także zapominać o prowadzeniu dziennika korespondencji i dbaniu o terminowe uiszczanie opłat czynszowych przez najemców.

Kontrolę nad realizacją wszystkich tych czynności sprawuje natomiast administrator, czyli osoba z doświadczeniem, której zadaniem jest profesjonalne zarządzanie nieruchomością. Należy do niego wydawanie zleceń poszczególnym wykonawcom oraz nadzorowanie jakości realizowanych przez nich prac. Kontroluje dobry stan techniczny budynków oraz realizuje wszelkie potrzebne prace naprawcze, konserwacyjne i porządkowe.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

Dodatkową zaletą powierzenia administrowania budynkiem firmie zewnętrznej jest dostęp do całodobowej obsługi technicznej oraz gotowość pogotowia technicznego 24 godziny na dobę. W przypadku nieoczekiwanych awarii mieszkańcy mogą być spokojni o szybką i fachową poradę lub interwencję bądź bieżącą pomoc. Zarządca nieruchomości w Gdańsku gwarantuje oszczędność czasu oraz pewność, że wszelkie sprawy związane z budynkami spoczywają w rękach fachowców. To z kolei przekłada się bezpośrednio na większy komfort zamieszkania.