Dłużnik nie odbiera korespondencji? Sprawdź, co możesz zrobić

Zamierzasz ubiegać się o oddanie przez dłużnika zaległego zadłużenia? W takim przypadku konieczne jest skierowanie sprawy na drogę prawną. Niestety, często przeszkody pojawiają się już na samym początku – dłużnik nie odbiera korespondencji. Co można zrobić w takim przypadku?

Doręczenie korespondencji sądowej do dłużnika

Żeby sprawa sądowa o zadłużenie mogła się odbyć, konieczne jest poinformowanie o niej dłużnika. W tym celu sąd przekazuje do niego korespondencję dotyczącą sprawy.

Niestety, nagminne jest unikanie odbierania korespondencji przez dłużników, co powoduje spore problemy. Przez długi czas wtedy, gdy pozwana osoba dwukrotnie nie odebrała awiza, uznawano, że korespondencja do niej jednak dotarła. Taka fikcja doręczeń powodowała jednak sporo problemów, na przykład wtedy, gdy dłużnik mieszkał pod innym adresem.

Aktualnie sytuacja związana z doręczeniem przesyłek sądowych wygląda już inaczej. Nowe przepisy wprowadzone w Kodeksie postępowania cywilnego wskazują, że po dwukrotnej nieudanej próbie doręczenia przesyłki można skorzystać z doręczenia korespondencji przez komornika.

Jak skutecznie doręczyć korespondencję do pozwanego?

Doręczenie pisma przez komornika pozwala na skuteczniejsze przekazanie go do pozwanej osoby, przy czym obowiązek przeprowadzenia takiego procesu należy do powoda.

W celu doręczenia przesyłki przez komornika na początku przewodniczący musi zawiadomić powoda. Przekazuje mu odpis pisma przeznaczonego dla pozwanego i zobowiązuje go, aby w przeciągu 2 miesięcy przekazał do sądu potwierdzenie, że pismo zostało doręczone z pomocą komornika sądowego.

Doręczenie korespondencji przez komornika – jak z niego skorzystać?

Żeby skorzystać z doręczenia korespondencji przez komornika, konieczne jest w pierwszej kolejności zwrócenie się do niego z wnioskiem o doręczenie korespondencji. Wnioski tego rodzaju można znaleźć na stronach internetowych kancelarii komorniczych. Dodatkowo konieczne jest opłacenie usługi.

Następnie, po wpłynięciu wniosku oraz zapłaceniu za usługę doręczenia, komornik ma 14 dni na to, aby podjąć próbę doręczenia. Może on zrobić to samodzielnie lub z pomocą asesora komorniczego albo innego pracownika swojej kancelarii.

Realizując skuteczne doręczenie korespondencji komornik – https://www.gliwicekomornik.pl/dokumenty/ spisuje wtedy odpowiedni protokół. Jest on również zapisywany w sytuacji, gdy do doręczenia korespondencji jednak nie doszło, na przykład adresat przesyłki nie mieszka już pod danym adresem. Kopia protokołu przygotowanego przez komornika przekazywana jest następnie do powoda, który może wnieść ją do sądu.