Formy finansowania

Formy finansowania nieruchomości mieszkalnych

Podstawowy podział form finansowania zakupu nieruchomości mieszkalnych, również w celach inwestycyjnych, wyróżnia źródła związane z kapitałem własnym lub kapitałem obcym. Najprostszą metodą na finansowanie inwestycji mieszkaniowych jest posłużenie się gotówką, o ile oczywiście nią dysponujemy. Z kolei kapitał obcy obejmuje wszelkiego rodzaju kredyty i pożyczki. Jak pozyskać finansowanie zewnętrzne na kupno mieszkania?

Kredyt hipoteczny z banku

Wszelkie kursy z inwestowania w mieszkania w ramach omawiania form finansowania zakupu nieruchomości mieszkalnych będą wskazywały kredyt hipoteczny. To specyficzny produkt bankowy, w którym główną rolę odgrywa zabezpieczenie ryzyka kredytowego w formie wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Kredyt hipoteczny pozwala na realizację inwestycji w nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym, czyli nowych i używanych, także wówczas, gdy mają one być docelowo przeznaczone na wynajem czy do dalszej sprzedaży w ramach flipowania na nieruchomościach.

Banki udzielają kredytów hipotecznych na zakup mieszkania wyłącznie wówczas, gdy kredytobiorca ma odpowiednio wysoką zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty zobowiązania kredytowego ściśle zgodnie z harmonogramem spłaty. Oprócz zdolności kredytowej obowiązkowo banki wymagają, zgodnie z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego, co najmniej 20-procentowego wkładu własnego na kredyt.

W pewnych przypadkach połowa wymaganego wkładu może zostać zastąpiona przez odpowiednie ubezpieczenia, na przykład ubezpieczenie niskiego wkładu własnego czy braku wkładu własnego. Składka opłacana na takie ubezpieczenie podnosi całkowity koszt kredytowania.

Kredyt hipoteczny nie może zostać udzielony klientom, którzy mają negatywną historię kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Banki zawsze sięgają do baz BIK po to, by sprawdzić, czy dana osoba będzie rzetelnym kredytobiorcą czy też nie. W BIK zapisywane są informacje na temat udzielanych zobowiązań kredytowych polskim klientom we wszystkich bankach oraz na temat pożyczek pozabankowych oferowanych przez niektóre firmy pożyczkowe.

Kredyt inwestycyjny

Przedsiębiorcy, inwestujący w nieruchomości mieszkalne mogą zaciągnąć w bankach również kredyt inwestycyjny, który pozwoli na realizację zaplanowanej inwestycji. To kredyt przeznaczony stricte dla inwestorów, którzy mogą za niego nabyć nie tylko mieszkania, ale i nieruchomości komercyjne.

Kredyt gotówkowy

Wsparciem dla osób, chcących sfinansować częściowo zakup mieszkania przy udziale kredytu bankowego, jest kredyt gotówkowy. W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego nie ma on zabezpieczenia w formie hipoteki, a pieniądze pozyskane z niego można przeznaczyć na dowolne cele.

To kredyt, który można zaciągnąć także z przeznaczeniem na remont nieruchomości, jaka została kupiona w ramach flipowania. Flipping polega na zakupie mieszkania lub innego lokalu po cenie niższej od wartości rynkowej, jego wyremontowanie lub zmodernizowanie oraz na szybkiej sprzedaży z zyskiem. W takim przypadku inwestycja może wymagać od inwestora pozyskania dodatkowych środków finansowych, jakim mogą pochodzić z kredytu.
Jego alternatywą jest pożyczka gotówkowa udzielana w firmie pozabankowej, działającej poza sektorem stricte bankowym. Zasady wypłaty takich pożyczek są znacznie mniej restrykcyjne niż procedury kredytowe w bankach, dlatego w stosunkowo krótkim czasie można pozyskać niezbędne finansowanie i wydatkować je na dowolne cele.