kosiarka

Jak działa kosiarka do rowów melioracyjnych?

Różne typy terenu wymagają użycia odmiennych rodzajów kosiarek. Do koszenia rowów melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych lub nachylonych brzegów zbiorników wodnych używane są kosiarki bijakowe. W jaki sposób działają i jak są wykorzystywane? Podpowiadamy.

Czym jest kosiarka bijakowa?

Kosiarka bijakowa jest to rodzaj kosiarki wykorzystywany do pielęgnacji rowów melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych oraz brzegów zbiorników wodnych. Dzięki posiadaniu specjalnego wysięgnika kosiarka do rowów melioracyjnych przystosowana jest do koszenia terenów o dużym nachyleniu bocznym. Szczególnie ważne jest utrzymywanie w dobrym stanie przydrożnych rowów, ponieważ przekłada się to bezpośrednio na bezpieczeństwo na drogach.

Wysokie trawy lub krzewy mogą znacząco ograniczać widoczność. Jest to szczególnie ważne dla bezpieczeństwa kierowców na drogach szybkiego ruchu, skrzyżowaniach lub przejazdach kolejowych. Koszenie tego typu miejsc przy użyciu bardziej powszechnych typów kosiarek jest męczące i czasochłonne. Dlatego też w tym celu wykorzystywane są specjalne kosiarki bijakowe, które znakomicie radzą sobie z tym zadaniem.

Jakie znaczenie ma praca kosiarek bijakowych?

Jednym z zadań, które pełni ten rodzaj kosiarek jest koszenie wałów przeciwpowodziowych. Koszenie traw na terenach zalewowych pełni bardzo ważną funkcję z punktu widzenia gospodarki wodnej. Rozdrobnienie materiału zielonego pozwala użyć go jako nawóz. Kosiarki do rowów melioracyjnych posiadają noże o zróżnicowanej średnicy i szerokościach uchwytów, co pozwala na precyzyjne wykonanie swojej pracy.

Jak to działa? Kosiarki są najczęściej wyposażone w noże o skręconej szekli. Dzięki specyficznej budowie trawa ulega posiekaniu i rozrzuceniu. Rozrzucony w ten sposób materiał staje się nawozem, który przyczynia się do mineralizacji gleby. Zadbana w ten sposób gleba nie będzie ulegać erozji, co jest szczególnie ważne w przypadku utrzymywania wałów powodziowych w odpowiednim stanie, gdyż zachowują one swoją trwałość.