Komu przysługują odszkodowania za szkody górnicze?

Szkody górnicze dotykają mieszkańców terenów znajdujących się w pobliżu działających kopalni. Intensywne prace wydobywcze mogą prowadzić do uszkodzeń budynków, zalewania i osuwania terenów, a także strat w uprawach rolnych. Osoby i podmioty, których dotyczą straty, mają prawo domagania się od kopalni odszkodowania.

Szkody górnicze w budynkach to zalane piwnice, pęknięte ściany, pochylenie lub zawalenie obiektów. Na gruntach pojawiają się podtopienia i osunięcia, które powodują uszkodzenie infrastruktury znajdującej się na terenie. Na polach uprawnych mogą pojawiać się straty w plonach w wyniku zalania lub osunięcia terenu. To wszystko powoduje, że właściciele budynków czy gruntów ponoszą realne straty i koszty naprawy. Warto wiedzieć, że w przypadku wystąpienia takich problemów mają prawo do odszkodowania za szkody górnicze.

Jak wygląda dochodzenie odszkodowań?

Poszkodowani w wyniku działania kopalni mają prawo do złożenia wniosku o odszkodowanie. Może mieć ono dwie formy: wypłata rekompensaty finansowej bądź wykonanie przez kopalnię prac, które przywrócą budynkom lub gruntom ich pierwotny stan. Wybór formy odszkodowania zależy od osoby wnioskującej. Praktyka pokazuje jednak, że bardzo trudno jest uzyskać od kopalni odszkodowanie w oczekiwanej wysokości. Zakłady górnicze zaniżają kwoty odszkodowań lub wykonują prace naprawcze, które są powierzchowne i tylko z pozoru naprawiają wszelkie szkody. Jeśli ktoś nie zgadza się z decyzją wydaną przez kopalnię, ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Warto mieć profesjonalne wsparcie

Odszkodowania za szkody górnicze w Imielinie  lub okolicach można uzyskać dzięki profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej. Wsparcie specjalistów, którzy mają spore doświadczenie w tego rodzaju sprawach pozwala na szybkie uzyskanie oczekiwanych efektów. Często już na etapie postępowania przedsądowego kopalnia akceptuje wszelkie roszczenia i dochodzi do szybkiej wypłaty pełnej kwoty odszkodowania lub kompleksowej naprawy szkód.