badania lekarskie

Kontrole lekarskie w miejscu pracy – Wszystko, co musisz wiedzieć o badaniach okresowych w Jarocinie

Kontrole lekarskie w miejscu pracy mają na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Znajomość przepisów dotyczących badań okresowych oraz miejsc realizacji takich badań w Jarocinie pozwoli pracodawcom na efektywne zarządzanie procesem kontrolnym. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat badań okresowych i ich wpływu na pracowników oraz przedsiębiorstwa.

Obowiązek badań okresowych – kiedy i dla kogo przeprowadza się kontrole lekarskie

Kontrole lekarskie w miejscu pracy są obligatoryjne dla prawie wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy badania lekarskie okresowe w Jarocinie i całej Polsce muszą być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat dla osób poniżej 50 roku życia i co najmniej raz na 2 lata dla osób powyżej 50 roku życia. Pracodawca ma obowiązek zorganizowania i pokrycia kosztów badań okresowych dla swoich pracowników, a pracownik ma obowiązek poddać się badaniu. Badania przeprowadza się przede wszystkim w celu oceny stanu zdrowia pracownika oraz sprawdzenia, czy jest on zdolny do wykonywania powierzonych mu obowiązków.

Zakres kontroli lekarskich w miejscu pracy – jakie badania są przeprowadzane

Zakres badań okresowych uzależniony jest od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika oraz specyfiki stanowiska. Pracownik może być zobligowany do poddania się badaniom ogólnym, takim jak badanie krwi, badanie moczu, badanie wzroku, EKG czy badanie słuchu, oraz badaniom specjalistycznym, np. spirometrii czy analizie gazu wydychanego. Lekarz orzecznik bada również historię chorób i aktualne problemy zdrowotne pracownika, a także ocenia czy pracownik stosuje się do zaleceń lekarskich i zasad bhp w miejscu pracy.

Gdzie można przeprowadzić kontrole lekarskie w Jarocinie – ośrodki medycyny pracy

W Jarocinie znajduje się kilka ośrodków medycyny pracy, które oferują usługi związane z kontrolami lekarskimi dla pracowników. Wybór odpowiedniego ośrodka może być uwarunkowany m.in. lokalizacją, dostępnością terminów i ceną za usługę. Pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów badań okresowych swoich pracowników, jednak warto, aby sam pracownik zainteresował się, gdzie może się zgłosić na kontrolę lekarską. Przed wyborem ośrodka medycyny pracy warto sprawdzić opinie użytkowników, zakres oferowanych usług oraz terminy realizacji badań okresowych.