zasilek macierzynski

Kto wypłaca zasiłek macierzyński i jak go otrzymać?

Urlop macierzyński przysługuje kobiecie po urodzeniu i przysposobieniu dziecka. Jego długość uzależniona jest od ilości urodzonych dzieci, a wysokość wylicza się na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia za okres obejmujący 12 miesięcy przed porodem. Zasadniczo, kobieta przechodząca na urlop macierzyński powinna otrzymać zasiłek automatycznie, ale dobrą praktyką jest złożenie w tej sprawie odpowiedniego pisma. Jednak kto wypłaca zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński a urlop macierzyński – jak długo przysługuje?

Urlop macierzyński to jeden z płatnych urlopów. Przysługuje on kobiecie, która urodziła dziecko, przez okres zależy od ilości urodzonych w trakcie jednego porodu dzieci. Przykładowo, w przypadku jednego dziecka trwa on 20 tygodni, ale w przypadku urodzenia bliźniąt już 31 tygodni. Co ważne, kobieta musi wykorzystać obowiązkowo jedynie 14 tygodni przysługującego jej urlopu. Pozostałą część może przekazać ojcu dziecka. Oznacza to, że również zasiłek macierzyński kobieta może pobierać jedynie przez 14 tygodni po porodzie – później ma prawo wrócić do pracy.

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego jest średnie miesięczne wynagrodzenie pracownicy za okres 12 miesięcy przed porodem, pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Wyliczona w ten sposób kwota nie jest jednak wypłacana w pełnej stawce przez cały okres urlopu macierzyńskiego. Kobieta może zdecydować, czy woli otrzymywać:

  • 80% podstawy wymiaru przez cały okres urlopu,
  • 100% podstawy wymiaru przez 26 tygodni oraz 60% podstawy wymiaru przez pozostałą część urlopu.

Jeśli pracownica nie podejmie decyzji, zasiłek będzie wypłacany jej według stawki ustalonej automatycznie w zależności od tego, w jakim terminie złożyła ona wniosek o urlop. Pierwsza opcja obowiązuje, jeśli kobieta złoży wniosek w terminie do 21 dni po porodzie, druga w przypadku złożenia wniosku po upływie 22 lub więcej dni.

Kto wypłaca zasiłek macierzyński?

Wiele kobiet zastanawia się, kto wypłaca zasiłek macierzyński oraz komu on przysługuje. Warto pamiętać więc, że zarówno urlop, jak i zasiłek macierzyński przysługują pracownicom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oraz przedsiębiorcom i zleceniobiorcom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. To, kto zobowiązany będzie do wypłacania świadczenia, zależy od faktu, ilu pracowników zatrudnia dany przedsiębiorca. Jeśli jest to nie więcej niż 20 pracowników (na dzień 30 listopada danego roku), podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę macierzyńskiego będzie ZUS. Jeżeli zaś pracodawca zatrudnia ponad 20 osób, to właśnie jego zadaniem będzie wypłacanie świadczenia.

Termin wypłaty świadczenia w obu przypadkach może okazać się różny. Pracodawca wypłaca zasiłek macierzyński w standardowym terminie wypłaty wynagrodzenia, natomiast ZUS powinien wypłacić świadczenie w ciągu 30 dni, licząc od chwili złożenia pełnej dokumentacji, która potwierdza prawo do otrzymywania zasiłku.

Więcej informacji na ten temat dostępne w serwisie Poradnik Pracownika.