Laboratoryjne badania gruntów – w jakim celu są wykonywane?

Badania gruntów mają przeogromne znaczenie i stanowią integralną część każdej budowy, domu, drogi, tunelu czy jakiegokolwiek innego budynku. Dlatego na świecie znaleźć można wiele laboratoriów geotechnicznych, które trudnią się ich wykonywaniem. Dlatego laboratoryjne badania gruntów są wykonywane?

Czym są laboratoryjne badania gruntów?

Mówiąc w dużym skrócie laboratoryjne badania gruntów to nic innego jak proces, który ma na celu poznanie parametrów oraz właściwości skał oraz gruntów. Ich wykonywaniem zajmują się laboratoria geotechniczne, które posiadają wymagane doświadczenie, wiedzę oraz przede wszystkim aparaturę do ich przeprowadzania.

Praktycznie każde laboratorium geotechniczne swoje usługi jest w stanie zaoferować zarówno klientom prywatnym, jak i takim podmiotom jak firmy dewelopperskie, budowlane, czy też samorządy danego rejonu.

Jak wyglądają laboratoryjne badania gruntów?

Gdy do laboratorium geotechnicznego trafia klient z zamiarem zbadania gruntu przede wszystkim otrzymuje on porady od jego personelu dotyczące tego, który sposób badania jest najbardziej odpowiedni w danej sprawie. W ten sposób wybierany jest jeden z wielu rodzajów badań.

Po tym jak badania zostaną zlecone pracownicy laboratorium sami pobierają próbkę lub zlecają pobranie jej klientowi wraz z instrukcją jak to poprawnie wykonać. Jest to o tyle ważne, ze tylko poprawnie pobrana próbka pozwala na wykonanie dokładnego badania.

Jakie są laboratoryjne badania gruntów i czemu się je wykonuje?

Laboratoria geotechniczne oferują wiele odmian badań gruntu. Wśród nich znajdziemy na przykład badania edometrycczne, analizę areometryczną, analizę sitową, pomiar pęcznienia, granic konsystencji, a także wilgotności. W ten sposób klient może poznać dokładne parametry oraz właściwości danego gruntu.

Jest to o tyle ważne, że znajomość tego jakie są parametry i właściwości gruntu na którym jest prowadzona budowa jest niesamowicie ważna z perspektywy bezpieczeństwa danej inwestycji. Taka znajomość pozwala bowiem na dobranie odpowiednich materiałów oraz sposobów budowy do danego gruntu.