Tabletki

Leczenie uzależnienia od narkotyków – jak wychodzi się z nałogu?

Uzależnienie od narkotyków traktowane jest jako choroba. Rozpoznanie powinno być postawione przez psychiatrę, który skieruje uzależnionego na odpowiednią terapię. Samodzielne wyjście z nałogu może być trudne, dlatego też potrzebne jest wsparcie nie tylko terapeutów, ale najbliższych członków rodziny.

Jak pomóc osobie uzależnionej od narkotyków?

Narkomania jest chorobą, nad którą chory szybko traci kontrolę. Destrukcyjnie wpływa na wszystkie sfery życia, gdyż chory szybko traci kontrolę nad swoim zachowaniem, a zwłaszcza nad ilością przyjmowanych substancji psychoaktywnych. Leczenie uzależnienia od narkotyków w Toruniu składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest uświadomienie choremu, że jest chory i wymaga pomocy. Dzięki temu można zgłosić się w odpowiednie miejsce i podjąć próbę leczenia. Leczenie narkomanii nie jest łatwe. Jest trudne, długie i żmudne. Wymaga pomocy specjalistów, którzy pomogą przejść przez nawracające stany zespołu odstawienia. Dodatkowo pod okiem fachowców, będzie można poddać się detoksowi i odtruwaniu organizmu.

Jak wygląda proces wychodzenia z uzależnienia?

W zależności od złożoności problemu, jego zaawansowania, a także postawy samego chorego, podejmowane są różne formy terapii. Jedną z nich jest leczenie, które zapewnia oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu w Inowrocławiu. Leczenie to nie tylko detoks i nauka życia bez narkotyków. To nauka odruchów społecznych i nabycie kompetencji, które ułatwia radzenie sobie z trudnymi emocjami.

Wychodzenie z nałogu związanego z narkomanią, lekami czy alkoholem jest bardzo trudne i tym trudniejsze, gdy nie mamy żadnej pomocy. Dlatego też bardzo ważne jest wsparcie ze strony najbliższych nam osób. Sesje z psychologiem, spotkania z terapeutami, ale również rozmowa i wsparcie ze strony najbliższych to najważniejsze kroki prowadzące do sukcesu terapii. Narkoman musi czuć, że jest akceptowany i nie jest napiętnowany. Należy pamiętać, że w leczeniu i terapii osób uzależnionych od narkotyków nie ma rejonizacji.  Oznacza to, że bliscy mogą skierować osobę uzależnioną od narkotyków do dowolnej placówki, niezależnie od miejsca zamieszkania.