legalizacja hydrantu

Legalizacja hydrantów – co warto wiedzieć?

Hydranty są niezbędnym urządzeniem w przypadku pożaru. Umożliwiają łatwy dostęp do wody i szybkie ugaszenie pożaru. Aby prawidłowo korzystać z hydrantu, należy go zalegalizować. Jak to zrobić?

Co to jest hydrant i do czego się go stosuje?

Hydranty podzielone są na dwa rodzaje — wewnętrzne i zewnętrzne. Te umieszczone wewnątrz budynku to urządzenie na stałe podłączone do sieci wodociągowej. W przypadku wystąpienia pożaru użycie hydrantu jest o wiele bardziej skuteczne niż gaśnicy. Ilość hydrantów, jaka powinna znajdować się w budynku, uzależniona jest od jego wielkości.

Hydranty wewnętrzne umieszczone są w specjalnie oznakowanych skrzynkach, tak, aby w sytuacjach awaryjnych dostęp do nich był łatwy. W przypadku hydrantów zewnętrznych tak zwanych ulicznych wyróżnia się hydranty naziemne i podziemne. Naziemne montowane są na ulicach oraz przy skrzyżowaniach. Odległość między hydrantami powinna wynosić nie więcej niż 150 m. Każdy hydrant musi spełniać odpowiednie normy związane m.in. z ich odpowiednią wydajnością.

Jak zalegalizować hydrant?

Legalizacja hydrantów w Bydgoszczy wygląda podobnie jak w innych miastach. Aby urządzenie zostało zalegalizowane, musi być odpowiednio wydajne, jego średnica musi być dostosowana do  przyłącza zgodnie z ustalonymi normami, a ciśnienie w przewodach musi być dostatecznie silne. Tylko wtedy urządzenie będzie zapewniało bezpieczeństwo. Ważne jest również regularne wykonywanie przeglądów. Podczas przeglądu profesjonalna firma, taka jak Krispol, sprawdzi, czy hydrant jest prawidłowo oznaczony i zamontowany oraz czy blisko niego znajduje się łatwa do odczytana instrukcja użycia. Sprawdzone zostanie również prawidłowe ciśnienie oraz praca zaworów.

Przeglądy powinny być wykonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Dodatkowo każdy przegląd, konserwacja czy ewentualna naprawa hydrantu powinna być udokumentowana. Kompletna dokumentacja powinna być udostępniania do wglądu podczas kontroli. Jej brak może być ukarany grzywną.