medycyna pracy

Lekarz medycyny pracy – jakie badania wykonuje?

Podczas badań wstępnych lub okresowych pracowników przeprowadza się wywiad lekarski i  kilka ogólnych testów. Możliwe są dodatkowe badania wynikające ze specyfiki stanowiska. Jest to szczególnie ważne, gdy zawód jest stresujący, obciążający psychicznie lub wykonywany w szkodliwych warunkach. 

Badania pracownicze – na czym polegają?

Pierwszą czynnością, jaką wykonuje lekarz medycyny pracy w Jarocinie, jest rozmowa z pacjentem. To po prostu wywiad lekarski. Pracownik może wspomnieć o przewlekłych problemach zdrowotnych, przebytych urazach, uzależnieniach, kontuzjach i wszystkim, co okazuje się ważne. Po tym przechodzi się do właściwego badania.

Lekarz medycyny pracy bada wzrok i słuch. Służą do tego specjalne tablice i przyrządy, do oceny słuchu stosuje się też metodę ustną, ale jest ona mało dokładna. Jeśli pracownik nosi okulary, soczewki kontaktowe lub aparat słuchowy, są one uwzględniane podczas badania z zaleceniem, by korzystać z nich podczas pracy.

Czym różnią się badania okresowe od wstępnych?

Pracownicy przed zatrudnieniem przechodzą badania wstępne. Po zatrudnieniu obowiązkowe są też badania okresowe w Jarocinie. To dość podobne rodzaje testów lekarskich, które może przeprowadzać ten sam lekarz. Sprawdza się, czy pracownik wciąż jest zdrowy i w odpowiednio dobrej kondycji, by bezpiecznie wykonywać powierzone mu obowiązki.

Badania okresowe mogą być wyjazdowe lub czasem odbywają się w siedzibie firmy. Jeśli niezbędne są specjalistyczne testy, korzysta się wyłącznie z odpowiednio wyposażonych gabinetów. Badaniom podlegają wszyscy pracownicy. Sprawdzane są zmysły, kondycja psychiczna, chodzi również o wykrycie wczesnych symptomów chorób zawodowych.

Jak często realizowane są badania okresowe?

Pracownicy po poddaniu się badaniom wstępnym lub okresowym otrzymają zaświadczenie, na którym znajduje się coś w rodzaju daty ważności. Jest to termin, przed którym trzeba zrealizować ponowne badania okresowe. W ten sposób przedłuża się ważność zaświadczenia niezbędnego na danym stanowisku.

Podsumowując, lekarz medycyny pracy przeprowadza badania wstępne i okresowe pracowników. Bada sprawność zmysłów, ogólną kondycję psychiczną i fizyczną.