grunt

Skuteczna stabilizacja gruntu – dlaczego jest tak ważna?

Tylko wtedy, gdy grunt będzie odpowiednio ustabilizowany, można wykorzystać go do konkretnych prac, na przykład budowlanych. W jaki sposób wykonuje się stabilizację gruntu? Co grozi wtedy, gdy grunt nie będzie odpowiednio ustabilizowany przed rozpoczęciem prac?

Stabilizacja gruntu – do czego służy?

Termin stabilizacji gruntu odnosi się do prac prowadzonych w celu odpowiedniego ustabilizowania podłoża gruntowego, aby dzięki temu było ono bardziej spoiste i stabilne.

Prowadzenie prac budowlanych wymaga wcześniejszego zapoznania się z właściwościami gruntu. Nie każdy rodzaj gruntu pozwala na wykonywanie na nim robót, na przykład może być on zbyt niespoisty, czyli zawierać dużo sypkich piasków czy iłów.

Również prace mogą być prowadzone w miejscach, gdzie grunty nie są odpowiednio ustabilizowane ze względu na występujący spadek czy spływ wód. Wtedy także niezbędne wykonanie niezbędnych prac stabilizujących i dodatkowych robót, na przykład polegających na odwodnieniu i wzmocnieniu gruntów.

Czym grozi brak stabilizacji gruntu?

Jeżeli nie zostaną przeprowadzone odpowiednie stabilizacje gruntu, w takim przypadku istnieje poważne ryzyko dla prac budowlanych i budynków, które już istnieją na danym obszarze.

Nieustabilizowany grunt może się przemieszczać, zmieniać swój poziom, co dodatkowo nasila się pod wpływem nacisku wywołanego przez konstrukcję budowlaną. W rezultacie może dojść do jej szybkiego uszkodzenia, na przykład spękania, pojawienia się nierówności, przecieków, a nawet całkowitego uszkodzenia włącznie z zawaleniem.

Wobec tego stabilizacje gruntu są niezbędnymi pracami wtedy, gdy grunt tego wymaga. Bez nich ryzyko niepowodzenia inwestycji budowlanej jest bardzo wysokie.

Jak wykonuje się stabilizację gruntu?

Prowadzenie stabilizacji gruntu odbywa się różnymi technikami, które dobierane są indywidualnie w zależności od przeznaczenia konkretnych czynności oraz miejsc prowadzenia prac.

Stabilizacje gruntu prowadzi się między innymi z wykorzystaniem materiałów jak cement, żużel, wapno, popioły lotne. Również stosowane są preparaty o odpowiednich dodatkach hydrofobowych.

Dobór właściwej metody stabilizacji gruntu ma duże znaczenie, ponieważ wtedy, gdy nie będzie ona odpowiednio dobrana, również istnieje ryzyko, że prace nie będą wykonane prawidłowo i zakończą się poważnymi usterkami i wysokimi kosztami.

Obecnie w pracach jak stabilizacje gruntu specjalizują się przede wszystkim firmy prowadzące roboty ziemne. Z ich ofertami można zapoznać się bliżej w internecie na ich stronach WWW.