zintegrowany system zarzadzania

Na jakich normach opierają się zintegrowane systemy zarządzania?

Funkcjonowanie przedsiębiorstw musi opierać się na pewnych sprawdzonych metodach. Szczególnie będzie to wyzwanie w przypadku dużych firm, gdzie jest na przykład rozbudowana linia produkcyjna albo zatrudnia się dużą ilość pracowników. Wówczas kluczowym czynnikiem będzie właściwe zarządzanie. Dlatego właśnie rewolucyjnym rozwiązaniem stały się zintegrowane systemy zarządzania. Dzięki nim można łatwiej realizować cele firmy.

Jakie wyróżniamy normy w zintegrowanych systemach zarządzania?

Sama koncepcja sformułowana jako zintegrowane systemy zarządzania to oczywiście jest pojęcie bardzo ogólne. Dlatego opracowano szereg najróżniejszych norm, które są nadawane przedsiębiorstwom, aby można było zidentyfikować te podmioty, gdzie zarządzanie przebiega wzorcowo. Norm tych jest bardzo dużo, ale te najbardziej popularne stosowane w wielu firmach w Polsce to, na przykład ISO 9001. Ona właśnie opisuje wymagania, jakie mają zintegrowane systemy zarządzania. Jest najbardziej wykorzystywana, ponieważ jest takim swoistym drogowskazem, sygnalizujący podstawowe wymagania dla systemów.

W przypadku wymagań dla systemów zarządzania środowiskowego firmy stosują normę ISO 14001. Jest szczególnie istotna dla tych podmiotów gospodarczych, które zamierzają zminimalizować wpływ swojej aktywności na środowisko. Tak samo też ważna jest norma opisująca wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ISO 45001.

Jak wdraża się systemy zarządzania jakością?

Aby system zarządzania jakością mógł być wykorzystywany w firmie, musi być w odpowiedni sposób wdrożony. Potrzebne będą różne wcześniejsze analizy. Jeżeli planuje się wdrażanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 lub innej normy, to zawsze wcześniej należy zrozumieć wymagania klientów i określić politykę jakości. Tworzony jest także zespół do takich wdrożeń, aby można było przeprowadzić analizę procesów. Następnie określa się procedury instrukcje, realizuje wdrożenie i szkolenie.