Inspektor nadzoru dendrologicznego – jakie zadania należą do zakresu jego obowiązków?

Inspektor nadzoru dendrologicznego może być tajemniczą nazwą. Jest to jednak osoba odpowiedzialna za część zieleni, która nas otacza. Ma specjalne przywileje w przypadku budowy nowych biurowców czy wieżowców mieszkalnych. Jakie zadania należą do zakresu jego obowiązków? Podpowiadamy.

Czym zajmuje się Inspektor nadzoru dendrologicznego?

Inspektor nadzoru dendrologicznego ma za zadanie sprawdzanie ochrony drzewostanu, poprzez kontrolowanie prac na różnych etapach powstawania inwestycji. Pomaga także spełnić wymogi określone w uzgodnieniach dotyczących danego obszaru i innych aktach prawnych, odnoszących się do drzew oraz krzewów znajdujących się na terenie inwestycji.

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje w tym przypadku świadczenie usług według wytycznych określonych w aktualnych aktach prawnych. Inspektor Nadzoru Dendrologicznego zajmuje się oceną drzewostanu. Dokonuje również kontroli prowadzonych prac w zakresie ochrony szaty roślinnej, w szczególności robót ziemnych oraz innych czynności budowlanych, prowadzonych w obrębie strefy korzeniowej drzew.

Doradza także optymalne rozwiązania, które warto zastosować podczas prowadzenia prac oraz zapewnia kompleksowe porady z zakresu ochrony osłoniętych systemów korzeniowych. Zapewnia również kontrolę nad prowadzonymi pracami z zakresu pielęgnacji terenów zielonych. Nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie drzew i metody ochrony zieleni na obszarze prowadzonej inwestycji.

Jakie funkcje pełni Inspektor nadzoru terenów zieleni?

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni specjalizuje się w obsłudze inwestycji związanych z publicznymi terenami zieleni. Jego zadaniem jest przygotowywanie specjalistycznych ekspertyz na różnych etapach prowadzenia prac od projektowania, przez wykonawstwo, aż po pielęgnację wspomnianych terenów.

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni zajmuje się przygotowaniem ekspertyz, które obejmują projektowanie terenów zieleni, ich realizację, a także pielęgnację obszarów zielonych. Sporządzane raporty mogą dotyczyć ekspertyz z zakresu ochrony przyrody, w tym drzew pomnikowych, zabezpieczenia szaty roślinnej czy jakości wykonywanych prac.