co warto wiedziec o vacie

Z czym wiąże się bycie vatowcem? Podpowiadamy!

Osoby, które dopiero zakładają swoją działalność gospodarczą, muszą podjąć szereg działań mających niebagatelny wpływ na funkcjonowanie firmy. Jedną z nich jest decyzja dotycząca tego, czy zostać czynnym podatnikiem VAT, czy też skorzystać z prawa do jego niepłacenia. Wielu, zwłaszcza początkujących przedsiębiorców, którzy mają prawo wyboru, czy zostać vatowcem, czy nie, nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, z czym się wiąże to rozwiązanie i obawia się, że podatek VAT będzie dla nich dodatkowym obciążeniem. Jest to jednak niesłuszne podejście. Z czym wiąże się bycie vatowcem? Podpowiadamy.

Mechanizm podatku VAT

VAT to podatek od towarów i usług, który choć formalnie jest płacony przez przedsiębiorców, a więc to na firmie spoczywa obowiązek przekazywania go do Urzędu Skarbowego, to w praktyce jego koszt ponosi odbiorca końcowy, a więc klient przedsiębiorstwa. Wiele osób boi się być vatowcami, myśląc, że rozwiązanie to wiąże się z wysokimi kosztami. W praktyce jednak przedsiębiorca do ceny towaru lub usługi dolicza odpowiednią stawkę VAT-u wyrażoną w procentach i na tej podstawie ustala końcową cenę, którą ponosi konsument. W rzeczywistości więc ekonomiczny ciężar podatku VAT ponosi odbiorca końcowy. Więcej na ten temat znajdziemy w artykule: https://pragmago.pl/porada/czy-warto-byc-vatowcem/.

Kto musi być vatowcem?

Zgodnie z prawem przedsiębiorca ma wybór między byciem podatnikiem VAT-u a byciem z niego zwolnionym. Jednak aby postawić na to drugie rozwiązanie, musi spełniać pewne warunki. Zwolnienie z VAT-u przysługuje wyłącznie firmom, których przychód w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczył 200 000 zł. Dodatkowo istnieją pewne branże, gdzie bycie płatnikiem VAT jest obligatoryjne. Są one uwzględnione w ustawie z dnia 11 marca 2014 roku o podatku od towarów i usług. Wśród nich wymienia się między innymi firmy, które dokonują transakcji w zakresie wyrobów takich jak monety, wyroby jubilerskie, czy produktów objętych podatkiem akcyzowym.

Czy opłaca się być vat-owcem?

Najważniejszą zaletą bycia vat-owcem jest możliwość odliczenia odprowadzonego podatku VAT od zakupionych towarów i usług. Dla wielu przedsiębiorców jest to najważniejszy argument przemawiający za tym rozwiązaniem, ponieważ każdy zakup jest okazją do obniżenia kosztów. Właśnie z tego powodu firmy, które wystawiają faktury VAT, są bardziej konkurencyjne na rynku i kiedy klient ma do wyboru przedsiębiorstwo będące czynnym podatnikiem VAT i to, które jest zwolnione z niego, często wybiera to pierwsze, aby móc odliczyć koszty.